O mnie

Patryk Grancow – student IV roku historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarz Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020 – 2021 oraz 2021 – 2022, wiceprzewodniczący SKNH UŁ na kadencję 2022 – 2023, organizator Ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Zbrodnie w historii” (16-17 grudnia 2022). Autor artykułu „Pedagogiczny charakter pederastii w starożytnej Grecji w świetle wybranych przykładów podarków” Łódź 2021. W 2022 r. obronił pracę dyplomową na studiach I stopnia, pt. „Wierzenia starożytnych Egipcjan w ujęciu Diodora Sycylijskiego w Bibliotheca historica”. 

Interesuje się historią starożytną, a w szczególności antycznym Egiptem, Grecją oraz Rzymem. Naukowo zajmuje się m.in. recepcją antyku na przestrzeni wieków oraz recepcją cywilizacji egipskiej w greckiej i rzymskiej historiografii. Ponadto zajmuję się również  kwestiami społecznymi w świecie greko-rzymskim, ze szczególnym naciskiem na historię medycyny oraz gastronomii. Interesuje się również historią kultury, ze szczególnym naciskiem na reklamy oraz plakaty propagandowe w XX w.