Pochodzę z malowniczej miejscowości jaką jest Żelechlinek i chciałabym opowiedzieć kilka słów o historii tej gminy. 

Jest to gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim. Pierwsze dokumenty pochodzą z końca XV wieku i dotyczą powstania parafii, którą wydzielono z wcześniej istniejących parafii głuchowskiej i budziszewickiej. W dniu 27 czerwca 1410 przez wieś przechodził król Władysław Jagiełło ze swoim wojskiem. Właściciele ziemi żelechlińskiej wywodzili się często z bardzo znamienitych rodów, takich jak: Prandoty Żelaznej herbu Rawicz, z Żelechlina – kasztelan rawski, Warsz – stolnik rawski. Szczególną rolę w dziejach tutejszych okolic odegrali przedstawiciele rodu Ostrowskich. Tomasz Ostrowski otrzymał liczne funkcje i godności państwowe, był m. in. szmbelanem gabinetu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, podkomorzym, kasztelanem czerskim, podskarbim nadwornym koronnym. W XVII w. przy kościele powstała szkoła parafialna. W 1901 roku w Żelechlinku rozpoczęto budowę murowanego kościoła, którego fundatorem został ówczesny proboszcz Dominik Praźno. Lata I wojny światowej mieszkańcy Żelechlinka przeżyli pod okupacją państw centralnych – Austrii i Prus (w sierpniu 1914 r. władze rosyjskie ustąpiły zawierając akta). Po latach wojny wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw i handlu zaistniała potrzeba otwarcia targowicy. Zgodę na to przedsięwzięcie uzyskano 1 marca 1928 r. Podczas II wojny światowej do obozów koncentracyjnych i karnych wywieziono 126 osób a na roboty przymusowe 200. 26 stycznia 1945 roku w Żelechlinku powstała Gromadzka Rada Narodowa. Gmina liczyła wówczas 5214 mieszkańców zajmujących się wyłącznie rolnictwem. W 1964 roku, wraz z kolejnym podziałem organizacyjnym kraju, tworzy się Gminę Żelechlinek. Gmina liczyła 53 wsie i 8345 mieszkańców. W latach 80-tych zrodził się pomysł wybudowania pomnika poświęconego mieszkańcom gminy – ofiarom II wojny światowej. Ówczesna polityka nie sprzyjała takim przedsięwzięciom lecz usilne starania ZBOWiD-u i silnego PSL doprowadziły do finalizacji zamierzeń. Powstanie Gminnych samorządów w 1990 roku, zgodna współpraca Rady Gminy i Zarządu zaowocowały intensywnym rozwojem infrastrukturalnym i gospodarczym Gminy Żelechlinek.