IMG_0007red

Witam! Nazywam się Karolina Dziąg i jestem studentką I roku II stopnia historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wybrałam specjalność nauczycielską, ponieważ zawsze chciałam pracować w szkole jako nauczyciel historii. Szczególnie interesuję się historią Polski, zwłaszcza najnowszą. W 2022 roku obroniłam pracę licencjacką pod tytułem „Życie codzienne kobiet-żołnierzy Batalionu „Zośka” podczas Powstania Warszawskiego w świetle wybranych wspomnień”. Niedawno rozpoczęłam kwerendę do pracy magisterskiej, która będzie dotyczyć niezwykłej kobiety jaką była profesor Alicja Dorabialska.

Dziękuję za uwagę.